wybierz rodzaj usługi

Leczenie chirurgiczne


Chirurgia stomatologiczna jest ściśle związana z innymi dziedzinami stomatologii.Może stanowić przygotowanie do leczenia protetycznego lub ortodontycznego, występuje jako element leczenia endodontycznego (w formie mikrochirurgii) czy periodontologicznego ,stanowić podstawę postępowania w zabiegach implantologicznych. Zabiegi wykonuje się zarówno w tkankach miękkich (błona śluzowa) i tkankach twardych (zęby).

 

Wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:
– ekstrakcje zębów mlecznych i stałych
– ekstrakcje zębów mądrości
– resekcje wierzchołków korzeni
– odsłonięcie zębów zatrzymanych w celu ekstruzji ortodontycznej
– odbudowy pionowych zaników kości przy zębach, z użyciem materiału kościoodtwórczego.
– podcięcia wędzidełek

 

Leczenie chirurgiczne to również implantacje oraz zabiegi umożliwiające lub polepszające warunki w zakresie tkanek twardych(kość) i tkanek miękkich(dziąsło) dla leczenia implantoprotetycznego takie jak:
– podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą i otwartą (okienkową)
– rozszczepienie wyrostka zębodołowego
– przeszczepy bloczków kostnych
– przeszczepy łącznotkankowe

Oferujemy również usługi w zakresie: implanty stomatologiczne Lubin / stomatologia chirurgiczna