Leczenie chirurgiczne

Chirurgia stomatologiczna jest ściśle związana z innymi dziedzinami stomatologii.Może stanowić przygotowanie do leczenia protetycznego lub ortodontycznego, występuje jako element leczenia endodontycznego (w formie mikrochirurgii) czy periodontologicznego ,stanowić podstawę postępowania w zabiegach implantologicznych. Zabiegi wykonuje się zarówno w tkankach miękkich (błona śluzowa) i tkankach twardych (zęby).

Wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

  • ekstrakcje zębów mlecznych i stałych
  • ekstrakcje zębów mądrości
  • resekcje wierzchołków korzeni
  • odsłonięcie zębów zatrzymanych w celu ekstruzji ortodontycznej
  • odbudowy pionowych zaników kości przy zębach, z użyciem materiału kościoodtwórczego
  • podcięcia wędzidełek

Leczenie chirurgiczne to również implantacje oraz zabiegi umożliwiające lub polepszające warunki w zakresie tkanek twardych(kość) i tkanek miękkich(dziąsło) dla leczenia implantoprotetycznego takie jak:

  • podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą i otwartą (okienkową)
  • rozszczepienie wyrostka zębodołowego
  • przeszczepy bloczków kostnych
  • przeszczepy łącznotkankowe

Oferujemy również usługi w zakresie: implanty stomatologiczne Lubin / stomatologia chirurgiczna

2023 | Wszystkie prawa zastrzezone
projekt i wykonanie | Nośniki Reklamy