Implantoprotetyka

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

STAN UZĘBIENIA BEZPOŚREDNIO WPŁYWA NA KOMFORT NASZEGO CODZIENNEGO ŻYCIA

Stan naszego uzębienia w znacznym stopniu przekłada się na nasze samopoczucie i pewność siebie. Zęby sprawiają, że możemy cieszyć się swobodą spożywania posiłków, wyraźnej wymowy oraz łatwego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. O niekwestionowanym, istotnym znaczeniu zdrowych i pięknych zębów przekonamy się wówczas, gdy je stracimy, bądź gdy rozwiązanie polegające na zastąpieniu ich typowymi mostami lub protezami okaże się niezadowalające.

ZDROWY WYGLĄD NASZYCH ZĘBÓW TO CZĘSTO TYLKO POZORY

Mijający czas i codzienne wydarzenia pozostawiają ślad na naszym zębach. Choroby zębów i dziąseł mogą doprowadzić do ich całkowitej utraty. Braki uzębienia znacznie nas ograniczają i to nie tylko pod względem estetycznym i funkcjonalnym, ale również w wielu innych obszarach naszego życia. Tradycyjne protezy stanowią pewne rozwiązanie, jednak w perspektywie dłuższego okresu czasu okazują się kłopotliwe. Teraz po utracie kilku lub większości zębów nie będziesz już musiał martwić się o przywrócenie dawnej swobody spożywania posiłków, mówienia oraz uśmiechania się.

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE – SPOSÓB NA NATURALNE CZERPANIE PRZYJEMNOŚCI Z ŻYCIA

Od ponad 40 lat implanty stomatologiczne oferują możliwość całkowitego i długotrwałego przywrócenia funkcjonalności i walorów estetycznych własnych zębów. Implanty zostały poddane licznym badaniom i testom naukowym i od lat z powodzeniem stosowane są w dziedzinie stomatologii. Zastępują jeden bądź kilka utraconych zębów oraz mocno i pewnie utrzymują protezy. Implant niejako przejmuje funkcje naturalnego korzenia zębowego, a zatem służy jako podpora dla protezy. W roku 2005 w samej Austrii powodzenie zabiegu implantacji potwierdzone zostało w przypadku ponad 35 tys. pacjentów. Skuteczność leczenia implantologicznego kształtująca się na poziomie 96 procent sprawia, że o implantach stomatologicznych mówi się coraz częściej.

Implanty mogą stanowić rozwiązanie również dla Ciebie. Dzięki nim odzyskasz pewność siebie oraz lepszą jakość życia.

CZYM JEST IMPLANT

KORZEŃ ZĘBOWY WYKONANY Z TYTANU

Implant to nic innego jak mała metalowa śrubka wykonana z tytanu, czyli materiału, który doskonale łączy się z kością zastępując tym samym korzeń zęba. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach może wystąpić ryzyko odrzutu implantu.

SZYBKI ZABIEG – DŁUGOTERMINOWE ROZWIĄZANIE

Aby implant mógł spełniać przypisaną mu funkcję utraconego korzenia zębowego, należy umieścić go w kości szczęki lub żuchwy. W tym celu wykonywany jest zabieg implantacji przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Wszczepiony implant zrasta się bezboleśnie z kością, stając się z czasem solidnym filarem do uzupełnień stałych w postaci koron lub mostów.

ZACHOWANIE WSZELKICH WALORÓW ESTETYCZNYCH JUŻ OD SAMEGO POCZĄTKU

W zależności od zróżnicowanych warunków kostnych pacjenta istnieje możliwość dokonania natychmiastowego obciążenia implantu, niemalże w chwilę po jego wprowadzeniu do łoża kostnego, a następnie osadzania protezy stałej. Zakładając, że celem każdego leczenia implantologicznego jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, decyzja o podjęciu takich działań winna być poprzedzona wnikliwą diagnostyką przed zabiegiem. Jeżeli istnieją pewne przeciwwskazania do natychmiastowego osadzenia uzupełnienia stałego, wówczas stosuje się protezę tymczasową.

leczenie-implantoprotetyczne01

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ ZE STOSOWANIA IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH?

ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIE DLA TYCH, CO MIERZĄ WYSOKO

Zęby odbudowane na implantach spełniają wszystkie oczekiwania pacjentów w zakresie estetyki i funkcjonalności. Idealne ich dopasowanie do łuku zębowego, bezpieczne zamocowanie oraz łudzące podobieństwo do naturalnych zębów zarówno pod względem funkcjonowania jak i pod względem komfortu w codziennym użytkowaniu sprawiają, że człowiek czuje się pewnie każdego dnia.

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE POZWALAJĄ ZACHOWAĆ ZDROWE ZĘBY

W odróżnieniu do tradycyjnych metod odbudowy zębów w postaci chociażby mostów, protezy osadzone na implantach nie wymagają szlifowania sąsiadujących, zdrowych zębów.

SKUTECZNA OCHRONA PRZECIW ZANIKOWI KOŚCI

Kość, w przypadku braku jakiegokolwiek obciążenia, wykazuje skłonności do stopniowego zaniku. Implanty stomatologiczne, podobnie jak korzenie naturalnych zębów, przenoszą równomiernie siłę żucia na szczękę czy żuchwę. Czynność ta szczególnie nasila się w trakcie żucia, dzięki czemu zachowany jest naturalny kształt kości.

„TRZECI ZĄB” NOWEJ GENERACJI

Bezpieczne zamocowanie tzw. „trzeciego zęba” jest kolejną zaletą implantów stomatologicznych. Pacjent nie odczuwa nieprzyjemności związanych ze stosowaniem konwencjonalnych protez. Ponadto dzięki implantom można uniknąć pokrywanie podniebienia masą akrylową, co zwiększa komfort mówienia i odczuwania smaku.

leczenie-implantoprotetyczne02

KIEDY MOŻNA STOSOWAĆ IMPLANTY STOMATOLOGICZNE?

…GDY W WYNIKU CHOROBY GROZI NAM UTRATA ZĘBÓW

Niezależnie od wieku, choroby takie jak na przykład ostre zapalenie dziąseł lub korzeni oraz próchnica stanowią częstą przyczynę utraty zębów. Implanty stomatologiczne okazują się jedynym sposobem aby przywrócić dawny uśmiech.

…GDY NA SKUTEK WYPADKU STRACIMY ZĘBY

Człowiek stykający się z różnymi sytuacjami dnia codziennego nie jest w stanie przewidzieć drobnych wypadków, których konsekwencją jest czasami utrata jednego bądź kilku zębów. Wówczas implanty stomatologiczne są idealnym rozwiązaniem, aby przywrócić naturalny wygląd i funkcjonalność naszego uzębienia. W zależności od stopnia uszkodzenia tkanki, w niektórych przypadkach istnieje możliwość umieszczenia implantu natychmiast po usunięciu zęba.

…GDY POSIADAMY WRODZONĄ WADĘ BEZZĘBIA

Braki zębowe mogą być następstwem pewnych wad wrodzonych. Jeśli ząb nie rozwinął się prawidłowo bądź w ogóle, wówczas implanty dentystyczne stanowią stabilną podstawę pod uzupełnienie stałe.

CZY KAŻDY Z NAS MOŻE PODDAĆ SIĘ ZABIEGOWI IMPLANTACJI?

ZABIEG PRZEZNACZONY JEST DLA PRAWIE KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ

Wykonanie zabiegu implantacji możliwe jest wówczas, gdy kość szczęki i żuchwy jest w pełni ukształtowana. Pomijając ten fakt, zabieg wszczepienia implantów jest właściwym rozwiązaniem dla każdej grupy wiekowej.

WARUNKI POWODZENIA ZABIEGU

Podstawowymi warunkami gwarantującymi powodzenie zabiegu implantologicznego są odpowiedni stan zdrowia pacjenta, właściwa higiena jamy ustnej oraz posiadanie wystarczającej ilości i jakości kości w miejscu planowanego zabiegu. W przypadku niedostatecznej ilości tkanki kostnej, konieczne jest zastosowanie jednej z metod rekonstrukcji kości.

WYWIAD LEKARSKI, DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE KLUCZOWYMI ELEMENTAMI ZABIEGU IMPLANTACJI

Na pytanie, czy zabieg implantologiczny jest odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie, odpowiedzi udzieli Ci twój dentysta po przeprowadzeniu wywiadu oraz szczegółowych badań jamy ustnej. W przypadku braku ogólnomedycznych przeciwwskazań, kolejnym krokiem jest precyzyjne zaplanowanie zabiegu chirurgicznego w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu leczenia implantologicznego.

CZY ZABIEG IMPLANTACJI JEST BEZPIECZNY?

40 LAT INTENSYWNYCH NIEZALEŻNYCH PRAC BADAWCZYCH

Odkąd w 1960 roku odkryte zostały implanty stomatologiczne, zasadność ich stosowania została potwierdzona w ponad 10 tysiącach prac badawczych. Badania prowadzone przez dłuższy okres czasu, wskazują na niezwykle wysoki odsetek powodzenia zabiegów implantacji (96%).

DBAŁOŚĆ O DŁUGOTRWAŁY SUKCES

Podobnie jak naturalne zęby, zęby odbudowane na implantach wymagają regularnej kontroli lekarskiej i przestrzegania właściwej higieny jamy ustnej. Odpowiednia dbałość o zęby w połączeniu z precyzyjnym planowaniem leczenia oraz poprawnym wykonaniem zabiegu implantacji są kluczowymi czynnikami zapewniającymi długotrwały sukces.

Gojenie tkanek miękkich i kości po zabiegach chirurgicznych z zastosowaniem PRF.

PRF to autogenny materiał pozyskany z krwi pacjenta tuż przed zabiegiem.Krew jest pobierana do suchych, sterylnych,próżniowych próbek o pojemności 10 ml bez dodatku antykoagulantów i odwirowywana jest na wolnych obrotach w dedykowanej to tego protokołu wirówce. . W zależności od potrzeb pobierana jest od kilku do kilkunastu próbek krwi w celu odwirowania i uzyskania membrany PRF . Ilość pobranej krwi wahać się może zatem od kilkudziesięciu ml do 100-120 ml ,co jest w pełni bezpieczne dla pacjenta ( w stacjach krwiodawstwa pobierane jest do 450 ml jednorazowo).

Korzyści z zastosowania PRF :
– zmniejszenie stanów zapalnych
– zmniejszenie częstości infekcji
– przyspieszenie angiogenezy ( proces tworzenia naczyń włosowatych )
– przyspieszone gojenie
– materiał autogenny
– niskie koszty pozyskania
– szybka i prosta procedura

PRF znalazł zastosowanie w implantologii, sterowanej regeneracji kości i podnoszeniu dna zatoki szczękowej,periodontologii,endodoncji oraz wielu innych dziedzinach, nie tylko z zakresu procedur stomatologicznych. Zaobserwowano zmniejszenie dolegliwości bólowych,przyspieszenie gojenia tkanek miękkich oraz zwiększenie gęstości powstającej tkanki kostnej (ocena radiologiczna) w przypadku użycia PRF do augmentacji zębodołów poekstrakcyjnych u pacjentów wymagających obustronnej ekstrakcji zębów trzonowych żuchwy. Takie zastosowanie PRF spowodowało też zmniejszenie frekwencji przypadków suchego zębodołu.

JAKIE SĄ KOSZTY ZABIEGU?

ZINDYWIDUALIZOWANE KOSZTY NA MIARĘ RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

Leczenie implantologiczne i koszty z nim związane zależą od wielu czynników i są bardzo zróżnicowane. Aby obliczyć całkowity koszt leczenia należy wziąć pod uwagę ilość wszczepianych implantów, rodzaj wybranej odbudowy oraz jakość wykonanej pracy protetycznej. Dodatkowe wydatki pojawiają się wówczas, gdy dla potrzeb wykonania zabiegu konieczna jest odbudowa kości. Plan i kosztorys leczenia uwzględnią koszty związane z zabiegiem chirurgicznym (wszczepienie implantu, odbudowa kości), pracą laboratoryjną (wykonanie odbudowy zęba w laboratorium protetycznym) oraz pracą protetyczną (osadzenie nowego zęba).

RÓŻNORODNOŚĆ WARIANTÓW W KAŻDYM PRZEDZIALE CENOWYM

Szeroki wachlarz rozwiązań w różnych przedziałach cenowych dostępny jest w przypadku leczenia całkowitego bezzębia dolnej lub górnej szczęki. Możliwości jest wiele, począwszy od prostych, tańszych rozwiązań z protezą umocowaną do implantów po bardziej skomplikowane i droższe, w których cały zespół zębów jest odbudowany na implantach.

MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA IMPLANTÓW

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH WSKAZAŃ

 1. Całkowite bezzębieCałkowite bezzębie w kości żuchwy i szczęki
  • Implanty dentystyczne dają możliwość stabilnego zakotwiczenia protezy ruchomej w łuku zębowym. W codziennym użytkowaniu proteza jest stabilnie osadzona w jamie ustnej i może być wyjmowana na potrzeby jej oczyszczania.
  • Alternatywę stanowi zamocowanie całego zespołu zębów do implantów. Jest to rozwiązanie zapewniające osiągnięcie maksimum walorów estetycznych.leczenie-implantoprotetyczne03
 2. Pojedynczy ubytekBraki pojedynczego zęba wraz z korzenie
  • Stosowanie implantów stomatologicznych i koron ceramicznych należy do najbardziej efektywnych metod uzupełniania braków zębowych. Szlifowanie sąsiednich zębów w tym przypadku jest zbędne.leczenie-implantoprotetyczne04
 3. Kilka braków zębowychBraki dwóch lub kilku zębów
  • Osadzenie klasycznego mostu na implantach zapewnia optymalną stabilność i doskonałe rezultaty estetyczne i funkcjonalne. Szlifowanie sąsiednich zębów jest zbędne.leczenie-implantoprotetyczne05

CAŁKOWITE BEZZĘBIE

Implantologia stomatologiczna przedstawia szereg rozwiązań w postaci protez ruchomych i uzupełnień stałych, w celu odbudowy całkowicie bezzębnej kości żuchwy lub szczęki.

Za zasadnością stosowania obu rozwiązań przemawiają następujące argumenty:

– protezy osadzone na implantach gwarantują stabilne umocowanie w każdej sytuacji,

– siła żucia przenoszona jest na kość. Zapobiega to jej zanikowi i w rezultacie zapewnia znakomite dopasowanie protezy przez długi okres czasu,

– proteza osadzona na implantach zmniejsza percepcję dolegliwości bólowych,

– nie ma potrzeby pokrywania podniebienia masą akrylową. Pozwala to na odbiór różnych wrażeń smakowych i czerpanie przyjemności z możliwości spożywania posiłków.

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem w przypadku całkowitego bezzębia jest zamocowanie zespołu zębów bezpośrednio do implantów.

Istnieje wiele sposobów przytwierdzania protez ruchomych. Zapytaj swojego lekarza, która z dostępnych metod najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

CODZIENNE SYTUACJE

Całkowity brak uzębienia w górnej szczęce
osoba01
„Wcześniej używałam tradycyjnej protezy. Przez cały ten czas stale odczuwałam dyskomfort, szczególnie w trakcie rozmowy i spożywania posiłków, podczas których dochodziło do obluzowania się jej na skutek dodatkowego obciążenia. Za namową mojego dentysty zdecydowałam się na stałe rozwiązanie przy użyciu implantów. Teraz moja proteza jest stabilna, a ja odzyskałam pewność siebie. Implanty dały mi odrobinę luksusu na co dzień.”

Renata H., 63 lat, właścicielka restauracji

Całkowity brak uzębienia w dolnej szczęce
osoba02
„Z upływem czasu coraz bardziej dokuczały mi problemy związane z brakiem stabilności protezy. Nie pomagały żadne korekty. Proteza, którą teraz posiadam jest osadzona na implantach, dzięki czemu jest stabilna i doskonale dopasowana. Jestem bardzo zadowolony z rezultatów zabiegu i szczerze polecam takie rozwiązanie. Teraz mogę się do wszystkich szeroko uśmiechać. Czuję się jakbym był zupełnie inną osobą.”

Grzegorz B., 76 lat, emeryt

METODY KONWENCJONALNE

Klasyczne metody w postaci wyjmowanych protez stanowią osobną alternatywę dla implantów stomatologicznych w celu uzupełnienia brakujących zębów. Użytkowanie takich protez wiąże się jednak z wieloma komplikacjami.

PROTEZY CZĘŚCIOWE

Większe przestrzenie międzyzębowe mogą być uzupełnione protezami częściowymi. Mocowanie protezy do sąsiednich zębów wykonywane jest za pomocą zatrzasków lub śrub retencyjnych. Opcja ta, choć należy do ekonomicznych, nie zapewnia w pełni zadowalających efektów estetycznych, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia się stanu higieny jamy ustnej. W wyniku obciążenia może dojść do poluzowania się, a w najgorszym wypadku do utraty zębów, których rolą jest ochrona zatrzasków.

PROTEZY CAŁKOWITE

Tradycyjną rekonstrukcję w przypadku bezzębia stanowi proteza całkowita. Rozwiązanie to pozwala na osadzenie zębów w masie akrylowej imitującej dziąsło. Proteza zasysana jest w kości żuchwy, co umożliwia jej stabilność. Pokrycie dziąsła masą akrylową w znacznym stopniu obniża percepcję smaku. Na skutek braku ucisku na kość następuje zanik podłoża kostnego dla protezy, co w rezultacie skutkuje jej obluzowaniem.

Poznaj wady i zalety opisanych rozwiązań:

ZALETY:

– Tanie rozwiązanie w krótkim przedziale czasowym

– Brak konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego

WADY:

– Zaburzenie funkcji żucia i możliwości swobodnego spożywania posiłków

– Złe dopasowanie protezy może wywoływać dolegliwości bólowe

– Braku stymulacji kości powoduje jej zanik i w efekcie pogorszenie dopasowania protezy

– Zaburzenie czynności mówienia z powodu ruchomości protezy

– Obniżony stopień percepcji smaku

– Niezadowalające rezultaty estetyczne

– Niska samoocena i pogorszenie jakości życia

PLANOWANIE LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO KROK PO KROKU

Dopiero po wykonaniu wnikliwej diagnostyki przedimplantacyjnej oraz zaplanowaniu procesu leczenia możliwe jest przeprowadzenie zabiegu implantacyjnego w znieczuleniu miejscowym bądź ogólnym. W trakcie całego okresu wgajania się implantu, kość zrasta się z nim tworząc solidną podstawę do wykonania odbudowy. Do momentu całkowitego wgojenia się wszczepu, w miejsce rany zakładana jest proteza tymczasowa, którą zastąpi w przyszłości uzupełnienie stałe. Jeżeli proces gojenia przebiegł prawidłowo, wówczas nowy ząb mocowany jest do implantu. Tylko w nielicznych przypadkach lekarz decyduje się na założenia protezy stałej w chwilę po wykonaniu zabiegu implantacji.

Kolejne strony zawierają szczegółowy opis kroków leczenia implantologicznego na przykładzie odbudowy pojedynczego zęba.

PLANOWANIE

Planowanie leczenia rozpoczyna się szczegółową oceną predyspozycji pacjenta do wykonania zabiegu implantologicznego. Nie należy ograniczać się wyłącznie do określenia stanu higieny jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktury tkanki kostnej. Trzeba również wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych.

Obowiązkiem każdego lekarza jest poinformowanie pacjenta o niebezpieczeństwach i korzyściach wynikających z zastosowania różnych metod leczenia i spełnienie, w miarę możliwości, jego oczekiwań.

Wykonanie zdjęć rentgenowskich w celu dokładnego zaplanowania zabiegu należy do standardów w procesie leczenia implantologicznego. Na podstawie zdjęć ocenia się czy kość spełnia wszelkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Co więcej, zdjęcie rentgenowskie pozwala na dokładne wyznaczenie miejsca implantacji.

Rozwój tomografii komputerowej (CT) poszerzył spektrum możliwości wykonywania precyzyjnych badań. Tomografię komputerową wykonuje się wówczas, gdy zdjęcia rentgenowskie nie dają wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych pacjenta. Tomografia zrewolucjonizowała proces przygotowania do zabiegu. Umożliwia ona bowiem analizę stanu i jakości tkanki kostnej poprzez badanie jej gęstości, jak również określenie wysokość i szerokość kości. Trójwymiarowy obraz kości żuchwy i szczęki daje gwarancję precyzyjnego zaplanowania zabiegu implantacji.

ODBUDOWA KOŚCI

W przypadku naturalnych zębów, korzeń przenosi siły żucia na kości szczęki lub żuchwy. Jeżeli przez dłuższy okres czasu z przyczyn braku pojedynczego lub kilku zębów czynność ta zostanie zachwiana, wówczas dochodzi do stopniowego zaniku podłoża kostnego.

Ważnym czynnikiem dla prawidłowego i stabilnego utrzymania protezy przez implant jest posiadanie właściwej ilości kości (głębokości i gęstości tkanki w obrębie zębodołu). Jeżeli wstępne badania wykażą, że ilość kości jest niewystarczająca, należy skorzystać z dostępnych metod odbudowy tkanki kostnej.

W wielu przypadkach odbudowę kości wykonuje się równocześnie z zabiegiem wszczepiania implantu, a zatem wykonywanie kilku zabiegów chirurgicznych jest często zbędne.

WSZCZEPIENIE IMPLANTU

Porównując ilość czasu jaką przeznaczamy na diagnostykę przedimplantacyjną, sam zabieg trwa w miarę krótko. Właściwe zaplanowanie i wykonanie zabiegu gwarantuje przyjęcie implantu. W przeciwieństwie do wysokiego stopnia ryzyka oraz możliwych komplikacji występujących podczas ekstrakcji zębów mądrości, zabieg implantacji jest stosunkowo bezpieczny.

Implanty stomatologiczne z reguły wszczepiane są w znieczuleniu miejscowym lub, w szczególnych przypadkach, w znieczuleniu ogólnym. Pierwszym krokiem podczas wykonywania zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata okostnowo-śluzówkowego. Zastosowanie różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych pozwala na dokładną ocenę warunków przestrzennych podłoża kostnego. Pozytywna ocena warunków kostnych pozwala na wprowadzenie implantu do łoża kostnego.

W celu właściwego umieszczenia implantu, wielu lekarzy decyduje się na zastosowanie szablonu chirurgicznego. Przygotowany na indywidualne zamówienie szablon, ułatwia przeprowadzenie zabiegu umożliwiając niezwykle precyzyjne wyznaczenie miejsca implantacji i utrzymanie zaplanowanego kierunku wprowadzenia implantu. Po wykonaniu zabiegu niewielka rana zaopatrzona zostaje w szwy chirurgiczne.

Wszczepianie pojedynczego implantu zazwyczaj trwa nie dłużej niż pół godziny. Jednak w zależności od stopnia trudności zabiegu oraz ilości założonych wszczepów zabieg może ulec wydłużeniu.

OKRES GOJENIA SIĘ IMPLANTU

Aby implant mógł stanowić solidną bazę pod przyszłą odbudowę zęba, musi zintegrować się z kością. Okres gojenia trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, w zależności od stanu oraz jakości tkanki kostnej. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji jest minimalne.

Systematyczna i sumienna higiena jamy ustnej jak również przestrzeganie wszystkich zaleceń lekarza gwarantuje powodzenie leczenia oraz uniknięcie komplikacji pozabiegowych.

Na czas wgajania się implantu, szczelina zębowa uzupełniona zostaje protezą tymczasową, którą docelowo zastąpi uzupełnienie stałe. Zdarza się, że proteza stała jest zakładana w chwilę po wykonaniu zabiegu implantacji.

PROTEZA

W codziennym użytkowaniu proteza ruchoma osadzona jest stabilnie w jamie ustnej i może być wyjmowana na potrzeby jej oczyszczania.

Podczas wykonywania odbudowy protetycznej, lekarz stomatolog i technik dentystyczny ściśle współpracują ze sobą. Leczenie implantologiczne dobiega końca wówczas, gdy pacjent odzyskuje możliwość swobodnego gryzienia, mówienia i śmiania się. Ząb odbudowany na implancie jest łudząco podobny do reszty zębów.

HIGIENA

Prawidłowa higiena jamy ustnej, choć wymaga ogromnej samodyscypliny, ma kluczowe znaczenie w procesie leczenia implantologicznego. Regularne i poprawne usuwanie kamienia i osadu nazębnego przyczynia się do osiągnięcia długoterminowego powodzenia zabiegu.

Obok zachowania odpowiedniej higieny jamy ustnej, nieodzownym elementem kuracji jest zadbanie o właściwą profilaktykę zdrowotną. Zaleca się regularne wizyty kontrolne, podczas których oceniane są efekty leczenia, ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza oraz dokładne szczotkowanie zębów.

2023 | Wszystkie prawa zastrzezone
projekt i wykonanie | Nośniki Reklamy