Radiologia

Dla planowania leczenia niewystarczającym jest wywiad przeprowadzony z Pacjentem i badanie wewnątrzustne. Często przed jak i w trakcie leczenia potrzebujemy obrazu radiologicznego wybranej okolicy bądź całości szczęk.

Tomografia wiązki stożkowej jest badaniem wykorzystującym promieniowanie RTG.
Jedno badanie CBCT zastępuje zdjęcia punktowe, pantomograficzne, cefalometryczne, zgryzowe oraz stawu skroniowo-żuchwowego, przez co dostarcza lekarzowi wiele informacji dotyczących wzajemnego położenia struktur i ich kształtu, np. jak wygięte są korzenie zębowe, jaka jest realna długość i kształt kanałów korzeniowych, jak biegną nerwy, jaki jest kształt zatok i wiele innych.

Jednoznacznie można stwierdzić, że obrazowanie wolumetryczne dostarcza więcej informacji diagnostycznych niż zdjęcie panoramiczne czy zębowe, przez co daje możliwości wcześniejszego i dokładniejszego rozpoznania choroby, a tym samym skuteczniejszego leczenia.

W ramach naszego Centrum Stomatologicznego DENTIKO wykonujemy zdjęcia:

  • wewnątrzustne punktowe,
  • pantomograficzne,
  • telertg. boczne w zwarciu,
  • badanie tomograficzne.

Przy planowaniu leczenia implantologicznego używamy również specjalnego oprogramowania Galaxis/Galileos Implant. Badanie tomograficzne wykonane u Pacjenta jest odpowiednio przetwarzane i z pomocą ww. oprogramowania możemy w 3D oceniać warunki kostne danej osoby. Co więcej możemy wirtualnie umieszczać implanty w kości pacjenta, a nawet zamówić specjalny szablon chirurgiczny, dzięki któremu w czasie zabiegu wypreparujemy łoże pod implanty w zaplanowanym miejscu. Takie obrazowanie doskonale przemawia do wyobraźni Pacjenta i ułatwia wspólne planowanie leczenia.

Kontakt: Centrum Stomatologiczne DENTIKO / Dentysta Lubin / Stomatolog Lubin

2023 | Wszystkie prawa zastrzezone
projekt i wykonanie | Nośniki Reklamy