baczkowski

Leszek Bączkowski

lekarz stomatolog

Ukończył wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1989. Od 2002 roku jest właścicielem Centrum Stomatologicznego DENTIKO. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej EDI-OSIS. Specjalizuje się w leczeniu implantologicznym i implantoprotetycznym oraz wykonuje złożone zabiegi chirurgiczne. Celem dr Bączkowskiego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Powrót
wisniewski

Filip Wiśniewski

Lekarz stomatolog

Ukończył wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 2009.
Interesuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją i protetyką. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Kładzie nacisk na dobry kontakt z pacjentem.

Powrót
nosal

Dariusz Nosal

Lekarz stomatolog

Ukończył wydział lekarsko-stomatologiczny na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 2009. Interesuje się głównie stomatologią zachowawczą i protetyką. Uczestniczy także w licznych szkoleniach i kursach. Kładzie nacisk na dobry kontakt z pacjentami.

Powrót
urszula-woosad

Urszula Woźniak-Osadców

Lekarz stomatolog

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu w roku 1995.
Zajmuje się głównie leczeniem endodontycznym (kanałowym) pod mikroskopem.
Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Powrót
piskorz

Konrad Piskórz

Lekarz stomatolog

Ukończył wydział lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Comeniusa w Bratysławie w 2016 roku. Interesuje się głównie stomatologią estetyczną i protetyką. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i  szkoleniach.

Powrót
Anna Kołtunowicz

Anna Kołtunowicz

lekarz stomatolog

Ukończyła wydział lekarsko-stomatologiczny na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Interesuje się głównie leczeniem kanałowym pod mikroskopem,a także stomatologią zachowawczą oraz protetyką. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, brała udział min. w Curriculum Endodontycznym Polskiego Towarzystwa Endodontycznym.

Powrót